Tikkurila – Powłoki przemysłowe do zabezpieczeń powierzchni metalowych

Rozpuszczalnikowe produkty alkidowe

Podkłady alkidowe

Temaprime EE

Szybkoschnący, jednoskładnikowy podkład specjalny
pigmentowany antykorozyjnie.
• Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
• Doskonała przyczepność do różnorodnych powierzchni
• Szybkie schnięcie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wymalowań statków powyżej
poziomu wody, zewnętrzne powierzchnie zbiorników, maszyny rolnicze
oraz inne powierzchnie, gdzie wymagane są szczególnie dobre
właściwości antykorozyjne i dobra przyczepność.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
47%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
TVT 4000 czerwony tlenkowy, TVT 4001 szary, barwienie w systemie
Temaspeed Premium

Temaprime EUR

Szybkoschnący, jednoskładnikowy, pigmentowany
antykorozyjnie podkład alkidowy.
• Do stosowania na liniach o szybkich cyklach produkcyjnych
• Dobre właściwości antykorozyjne
• Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive)
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze i budowlane oraz inne maszyny
i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
51%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
TVT 4000 czerwony tlenkowy, TVT 4001 szary, barwienie w systemie
Temaspeed Premium

Alkidowe farby nawierzchniowe

Temalac FD 20

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa,
pigmentowana antykorozyjnie farba
alkidowa.
• Może być używana jako gruntoemalia
• Łatwa do aplikacji
• Sprawdzone rozwiązanie

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Głównie jako system jednowarstwowy
do zabezpieczeń ram i konstrukcji
stalowych.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
50%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temalac FD 50

Szybkoschnąca, półpołyskowa,
pigmentowana antykorozyjnie alkidowa
farba nawierzchniowa.
• Do stosowania na liniach o szybkich
cyklach produkcyjnych
• Dobra trwałość połysku i koloru
• Sprawdzone rozwiązanie

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Konstrukcje i ramy stalowe, pomosty,
różnego rodzaju maszyny i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
47%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny. Nadaje się
również do natrysku elektrostatycznego.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

 

Temalac FD 80

Szybkoschnąca, połyskowa, alkidowa
farba nawierzchniowa.
• Wysokiej jakości farba dostępna
również w kolorach metalicznych
• Dobra trwałość połysku i koloru
• Sprawdzone rozwiązanie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Konstrukcje stalowe, pomosty, różnego
rodzaju maszyny i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
45%
METODY APLIKACJI
Natrysk pneumatyczny lub
hydrodynamiczny. Nadaje się również
do natrysku elektrostatycznego.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium

Temalac SC-F 40 Temalac SC-F 80

Rozpuszczalnikowe farby alkidowe o wysokiej zawartości części
stałych, pigmentowane antykorozyjnie.
• Używane jako szybkoschnące gruntoemalie
• Produkty o wysokiej zawartości części stałych
• Spełniają wymagania dotyczące niskiej zawartości LZO
• Dostępne w trzech różnych stopniach połysku: półmat
(Temalac SC-F 20), półpołysk (Temalac SC-F 40) i połysk
(Temalac SC-F 80

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Konstrukcje stalowe, pomosty, różnego rodzaju maszyny i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
61% (SC-F 20), 61% (SC-F 40) i 56% (SC-F 80)
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny w osłonie powietrza, natrysk bezpowietrzny
z podgrzewem i natrysk pneumatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

Temalac ML 90

Wysokopołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
• Doskonała trwałość połysku i koloru
• Wysokiej jakości wygląd powłoki

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Małe zbiorniki, maszyny rolnicze, sprzęt transportowy oraz inne
maszyny i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
45%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

Rozpuszczalnikowe farby i powłoki epoksydowe

Powłoki epoksydowe typu mastyk

Temabond ST 200

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa,
pigmentowana aluminium, o wysokiej zawartości części stałych.
• Farba epoksydowa o wysokiej tolerancji przygotowania
powierzchni
• Nadaje się do zanurzenia
• Odporna na środki chemiczne i ścieranie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do wykonania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas
transportu lub instalacji.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
80%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub pędzel.
KOLOR
Aluminium.

Temabond ST 300

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej
zawartości części stałych, do zabezpieczania wymagających
powierzchni.
• Farba epoksydowa do kolorowania o wysokiej toleracji
przygotowania powierzchni
• Nadaje się do zanurzenia
• Odporna na środki chemiczne i ścieranie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do wykonania napraw malarskich w miejscach uszkodzonych podczas
transportu lub instalacji.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
80%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLOR
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

Epoksydowe podkłady, warstwy pośrednie i farby nawierzchniowe

Temacoat HS-F Primer

Dwuskładnikowy, szybkoschnący
podkład epoksydowy o wysokiej
zawartości części stałych, z pigmentem
antykorozyjnym.
• Krótki czas przemalowania
powłokami poliuretanowymi
• Szeroki zakres grubości
do uzyskania w jednej warstwie
• Dobra przyczepność do powierzchni
stalowych, ocynkowanych
i aluminiowych
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Stalowe konstrukcje budowlane, mosty,
przenośniki i inne konstrukcje oraz
wyposażenie.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
80%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
TVT 4000 czerwony tlenkowy i TVT 4001
szary.

Temacoat Primer

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba
epoksydowa zawierająca pigmenty
antykorozyjne.
• Wysokiej jakości grunt epoksydowy
do różnych powierzchni
• Aprobata NORSOK
• Elastyczny czas przemalowania
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Konstrukcje budowlane, mosty rurowe,
przenośniki oraz inne konstrukcje stalowe
i urządzenia.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
72%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
TVT 4000 czerwony tlenkowy i TVT 4001
szary

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy,
utwardzany poliamidem, pigmentowany
antykorozyjnie fosforanem cynku.
• Doskonała przyczepność do różnych
powierzchni
• Długi czas przemalowania
• Posiada certyfikat MED
• Przeznaczony do barwienia

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania mostów, sprzętu
transportowego, dźwigów, masztów
stalowych, przenośników, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
TVT 4000 czerwony tlenkowy i TVT 4001
szary oraz inne kolory.

Temacoat GPL-S MIO

Dwuskładnikowa farba epoksydowa,
utwardzana poliamidem, pigmentowana
antykorozyjnie błyszczem żelazowym.
• Zawiera błyszcz żelazowy (MIO)
• Długi czas przemalowania

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Mosty, zewnętrzne powierzchnie
zbiorników, konstrukcje stalowe,
przenośniki, mosty rurowe oraz inne
konstrukcje stalowe i wyposażenie.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
60%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Czerwony tlenkowy i szary

Dwuskładnikowa farba epoksydowa
na bazie modyfikowanej żywicy.
• Może być używana jako gruntoemalia
• Posiada znak CE
• Nadaje się do zanurzenia
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Budowlane konstrukcje stalowe, mosty
rurowe, przenośniki, kadłuby statków oraz
inne konstrukcje stalowe i wyposażenie.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
67%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Dwuskładnikowa farba epoksydowa
na bazie modyfikowanej żywicy.
• Dobra przyczepność do powierzchni
• Doskonała odporność mechaniczna
i chemiczna
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Budowlane konstrukcje stalowe, mosty
rurowe, przenośniki oraz inne konstrukcje
stalowe i wyposażenie.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
68%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temacoat GS 50

Dwuskładnikowa, epoksydowa farba nawierzchniowa
i międzywarstwa utwardzana poliamidem.
• Wszechstronna farba epoksydowa
• Szeroka gama kolorów
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Sprzęt transportowy, ramy stalowe, przenośniki, mosty rurowe
i inne konstrukcje stalowe.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
57%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium

Temacoat GPL

Dwuskładnikowa, nawierzchniowa farba epoksydowa odporna
na chemikalia, utwardzana adduktem aminowym.
• Wysoka odporność na środki chemiczne
• Znak CE, nadaje się również do betonów
• Szeroka gama kolorów
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Mosty, zbiorniki oraz różne rodzaje konstrukcji stalowych i urządzeń
w przemyśle drzewnym i chemicznym, takie jak mosty rurowe, przenośniki, maszyny papiernicze itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium

Zbiornikowe powłoki epoksydowe

Temaline EPL 100

Dwuskładnikowa farba fenolowo-
-epoksydowa.
• Wysoka odporność na temperaturę
• Wysoka odporność na substancje
chemiczne
• Do stosowania również na
powierzchnie betonowe

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako okładzina wewnętrzna do zbiorników.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
72%
METODY APLIKACJI
Natrysk lub pędzel.
KOLORY
Biały

Rozpuszczalnikowe produkty poliuretanowe

Farby poliuretanowe

Temathane PC 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba
poliuretanowa o wysokiej zawartości
części stałych, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Doskonała trwałość połysku i koloru
• Aprobata NORSOK
• Doskonała odporność na warunki
atmosferyczne i ścieranie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania zewnętrznych powierzchni
zbiorników, konstrukcji budynków i innych
zewnętrznych konstrukcji stalowych.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
65%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium

Temathane PC 80

Dwuskładnikowa, połyskowa farba
poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Doskonała trwałość połysku i koloru
• Do systemów malarskich narażonych
na trudne warunki klimatyczne
• Doskonała odporność na warunki
atmosferyczne i ścieranie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania zewnętrznych powierzchni
zbiorników, konstrukcji budynków i innych
konstrukcji stalowych.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
66%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium

Temathane 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba
poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Dobra trwałość połysku i koloru
• Łatwa w aplikacji/użyciu

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania zewnętrznych powierzchni
zbiorników, konstrukcji budynków i innych
konstrukcji stalowych.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium

Farby i lakiery poliuretanowe

Temadur 10

Dwuskładnikowa, matowa farba
poliuretanowa pigmentowana
antykorozyjnie, utwardzana
izocyjanianem alifatycznym.
• Może być stosowana bezpośrednio
na metal
• Kolory metalik w wersjach matowych
• Posiada certyfikat MED

ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania sprzętu transportowego,
zewnętrznych powierzchni zbiorników
magazynowych oraz innych konstrukcji
stalowych, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
54%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Dwuskładnikowa, półmatowa farba
poliuretanowa pigmentowana
antykorozyjnie, utwardzana
izocyjanianem alifatycznym.
• Może być stosowana bezpośrednio
na metal
• Dobra odporność na warunki
atmosferyczne i ścieranie
• Posiada certyfikat MED
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania sprzętu transportowego,
zewnętrznych powierzchni zbiorników
magazynowych i innych konstrukcji
stalowych, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
57%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect,
NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa farba
poliuretanowa utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Niezawodne/sprawdzone
rozwiązanie
• Dobra odporność na warunki
atmosferyczne i ścieranie
• Posiada certyfikat MED
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania sprzętu transportowego i jego
wyposażenia, zewnętrznych powierzchni
zbiorników, konstrukcji stalowych, maszyn
i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
56%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur 90

Dwuskładnikowa, połyskowa farba
poliuretanowa utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Doskonała trwałość połysku i koloru
• Wysoka odporność na warunki
atmosferyczne i ścieranie
• Może być używana na powierzchnie
drewniane
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania sprzętu transportowego
i jego wyposażenia, zewnętrznych
powierzchni zbiorników magazynowych,
konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur SC-F 20

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca,
półmatowa pigmentowana antykorozyjnie
farba poliuretanowa, utwardzana
izocyjanianem alifatycznym.
• Do stosowania bezpośrednio
na metal
• Szybkie utwardzanie
• Dobra trwałość połysku i koloru
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako system jednowarstwowy (gruntoemalia)
do malowania powierzchni maszyn rolniczych
i budowlanych oraz innego rodzaju maszyn
i urządzeń, wszędzie tam, gdzie wymagana jest
duża odporność na ścieranie.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
60%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny i pneumatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur SC-F 50

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca,
półpołyskowa pigmentowana
antykorozyjnie farba poliuretanowa,
utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
• Do stosowania bezpośrednio na
metal
• Szybkie utwardzanie
• Dobra trwałość połysku i koloru
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako system jednowarstwowy (gruntoemalia)
do malowania powierzchni maszyn rolniczych
i budowlanych oraz innego rodzaju maszyn
i urządzeń. Ponadto nadaje się do stosowania
jako powłoka nawierzchniowa w systemach
epoksydowych/poliuretanowych narażonych
na warunki atmosferyczne i stres chemiczny,
np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników
magazynowych, konstrukcji stalowych itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
63%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny i pneumatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur SC-F 80

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca,
połyskowa pigmentowana antykorozyjnie
farba poliuretanowa, utwardzana
izocyjanianem alifatycznym.
• Do stosowania bezpośrednio
na metal
• Szybkie utwardzanie
• Wyrób typu high solid
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako system jednowarstwowy (gruntoemalia)
do malowania powierzchni maszyn rolniczych
i budowlanych oraz innego rodzaju maszyn
i urządzeń. Ponadto nadaje się do stosowania
jako powłoka nawierzchniowa w systemach
epoksydowych/poliuretanowych narażonych
na warunki atmosferyczne i stres chemiczny,
np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników
magazynowych, konstrukcji stalowych itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
65%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny i pneumatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium.

Temadur HS 90

Dwuskładnikowa, wysokopołyskowa
poliuretanowa farba nawierzchniowa
o wysokiej zawartości części stałych.
• Wygląd powłoki zbliżony do jakości
lakieru samochodowego
• Daje powłokę o wysokim połysku już
w jednej warstwie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania środków transportu,
konstrukcji stalowych, zewnętrznych
powierzchni zbiorników oraz maszyn
i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
60%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS,
SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie
w systemie Temaspeed Premium

Temadur Clear

Dwuskładnikowy, połyskowy lakier
poliuretanowy, utwardzany izocyjanianem
alifatycznym.
• Poprawia wygląd powłoki
wykończeniowej
• Posiada certyfikat MED
• Nadaje się do różnych powierzchni
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania sprzętu transportowego
oraz jego wyposażenia, zewnętrznych
powierzchni zbiorników
magazynowych, konstrukcji stalowych
i innych konstrukcji, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
43%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Bezbarwny.

Inne produkty rozpuszczalnikowe

Farby akrylowe

Temacryl AR 50

Wysychająca fizycznie, jednoskładnikowa, półpołyskowa
farba nawierzchniowa na bazie akrylu.
• Łatwa do aplikacji
• Możliwe użycie w niskich temperaturach
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania powierzchni narażonych na oddziaływanie klimatu
morskiego bądź przemysłowego oraz w mniejszym stopniu czynników
chemicznych, takich jak mosty, dźwigi, przenośniki, sprzęt portowy
i zewnętrzne powierzchnie zbiorników.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
40%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

Farby epoksyestrowe

Duasolid 50

Dwuskładnikowa farba epoksyestrowa o wysokiej zawartości
części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
• Nie zawiera izocyjanianów
• Dobra odporność na korozję
• Łatwa do aplikacji
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania ciężkiego sprzętu budowlanego i maszyn do robót
ziemnych, urządzeń do transportu i podnośników, wózków widłowych,
maszyn rolniczych, urządzeń elektrycznych, pomp i innych konstrukcji
stalowych, maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
65%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny i elektrostatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

farba epoksyestrowa

Farby silikonowe

Temal 400

Termoodporna farba silikonowa.
• Odporna na działanie temperatury do +400°C w suchych
warunkach na powierzchniach stalowych.
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania drzwi kominkowych, kanałów spalinowych, rur
wydechowych, pieców do sauny i innych gorących powierzchni
metalowych wewnątrz i na zewnątrz.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
19%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Czarny.

Temal 600 HB

Grubopowłokowa silikonowo-aluminiowa farba termoodporna.
• Odporna na działanie temperatury do +650°C w suchych
warunkach.
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Drzwi kominkowe, przewody kominowe, rury wydechowe, piece
do sauny i inne gorące powierzchnie metalowe.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
75%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Aluminium.

Farba silikonowa

Farby polisiloksanowe

Temasilox

Wysokiej jakości, bezizocyjanianowa, dwuskładnikowa,
polisiloksanowa farba nawierzchniowa, o wysokiej zawartości
części stałych i doskonałej trwałości koloru i połysku.
• Doskonałe właściwości antykorozyjne
• Nie zawiera wolnych izocyjanianów
• Powłoka typu high solids, niskie VOC
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako powłoka nawierzchniowa (bez izocyjanianów) do konstrukcji
stalowych mostów, zbiorników, rur, budynków, elektrowni, konstrukcji
przybrzeżnych i innych, które wymagają długiej trwałości
w trudnych warunkach korozyjności środowiska.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
89%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

Farby poliasparginowe

Temasolid EZ 80

Dwuskładnikowa, połyskowa farba polimocznikowa,
pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
• Wysoka zawartość części stałych i niskie VOC
• Doskonałe właściwości aplikacyjne, w szczególności natrysk
hydrodynamiczny
• Wysoka odporność mechaniczna
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako system jednowarstwowy bezpośrednio na metal, do malowania maszyn rolniczych, budowlanych, do robót ziemnych oraz
innych maszyn i urządzeń.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
75%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny i pneumatyczny.
KOLORY
Karty kolorów RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.

farba polisiloksanowa

Farby winylowe

Temanyl GF

Dwuskładnikowy, wzmocniony płatkami
szklanymi winyloester, tworzący
wysokoodporne powłoki/wykładziny
zbiornikowe.
• Bardzo wysoka odporność
chemiczna
• Doskonała odporność mechaniczna
• Szybkie utwardzanie
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do wewnętrznych powierzchni zbiorników
w warunkach morskich i lądowych oraz rur
i zbiorników podziemnych narażonych na
ekstremalną agresję chemiczną
i mechaniczną.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
99%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny.
KOLORY
Beżowy.

Temanyl PVB

Jednoskładnikowy, modyfikowany
podkład adhezyjny na bazie żywicy
poliwinylowo-butyralowej.
• Doskonała przyczepność do różnych
powierzchni
• Wytrzymuje działanie temperatury do
+160°C
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Jako podkład adhezyjny do powierzchni
stalowych, ocynkowanych, ze stali
nierdzewnej i aluminium.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
23%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub zanurzenie.
KOLORY
Szary i żółty.

FARBY WINYLOWE

Farby o wysokiej zawartości cynku, nieorganiczne

Temasil 90

Dwuskładnikowa farba o wysokiej zawartości
cynku na bazie krzemianu etylowego.
• Doskonała odporność na korozję
i ścieranie
• Doskonała odporność na wysokie
temperatury
• Wytrzymuje zanurzenie w olejach
i różnych rozpuszczalnikach
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania mostów, rurociągów,
wymienników ciepła, zbiorników
chemicznych itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny lub pędzel.
KOLORY
Szarozielonkawy.

farba na mosty

Farby o wysokiej zawartości cynku, organiczne

Temazinc 77

Dwuskładnikowa, utwardzana
poliamidem farba epoksydowa
o wysokiej zawartości cynku.
• Zawartość cynku spełnia wymagania
normy 12944-5
• Do eksploatacji w trudnych
warunkach klimatycznych
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania mostów, dźwigów i konstrukcji
stalowych, a także konstrukcji stalowych
i wyposażenia w przemyśle drzewnym
i chemicznym, takich jak mosty rurowe,
przenośniki itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
52%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Szary.

Temazinc 99

Dwuskładnikowa, utwardzana
poliamidem farba epoksydowa
o wysokiej zawartości cynku.
• Aprobata NORSOK
• Zawartość cynku spełnia wymagania
normy 12944-5
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Do malowania mostów, dźwigów
i konstrukcji stalowych, a także konstrukcji
stalowych i wyposażenia w przemyśle
drzewnym i chemicznym, takich jak mosty
rurowe, przenośniki itp.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
55%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
KOLORY
Szary.

Temazinc EE

Temazinc EE
Jednoskładnikowa farba z dodatkiem
pyłu cynkowego.
• Podkład do napraw uzupełniających
uszkodzenia powłoki cynkowej
• Ochrona katodowa stali
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Idealny jako podkład do napraw
uszkodzonych obszarów stali cynkowanej.
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH
56%
METODY APLIKACJI
Natrysk hydrodynamiczny lub
pneumatyczny, pędzel lub zanurzenie.
KOLORY
Szary.

Strona Koszyka