PPG Liner HS – Farba drogowa

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

SKU: Brak danych Kategoria:
Dostępne metody płatności

OPIS PRODUKTU
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni LINER stanowi zawiesinę pigmentów
i wypełniaczy w roztworze plastyfikowanej żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
Oznakowanie wykonane farbą Liner HS charakteryzuje się widocznością w dzień i w nocy (oznakowanie odblaskowe). Dobrą widoczność w nocy zapewniają kulki szklane Interminglass Potters 125630 MBT.

SPOSÓB STOSOWANIA
Farbę nakładać mechanicznie wszystkimi typami malowarek (malowarki pneumatyczne i hydrodynamiczne).

Na dobrych nawierzchniach poprawne parametry oznakowania można uzyskać przy nakładzie farby
650g 730g na m².

Farbę LINER HS nanosi się na czyste i suche nawierzchnie asfaltowe i betonowe. Ze względu na
możliwość wystąpienia zażółcenia oznakowań nie jest zalecane stosowanie farby na podłoża typu
smołowego. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej
objętości oryginalnego opakowania.

Lepkość farby LINER HS w stanie dostawy przystosowana jest bezpośrednio do malowania. Jedynie w przypadku znacznego wzrostu lepkości farby spowodowanego np. niską temperaturą otoczenia (510°C) dopuszcza się jej rozcieńczenie niewielką ilością
rozcieńczalnika WPZ 11 do farb do znakowania jezdni w ilości do 2% wagowych.
Nadmierne stosowanie
rozcieńczalnika jest niedopuszczalne ze względu na otrzymywanie powłok o obniżonej trwałości.

Farbę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni 535°C przy wilgotności względnej
powietrza nieprzekraczającej 80%. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły
lub rosy.

W celu nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego należy nanieść na farbę mikrokulki
szklane w czasie nie dłuższym niż 5 sekundy od nałożenia farby. Mikrokulki powinny być naniesione w
sposób mechaniczny, zapewniający odpowiednie zanurzenie mikrokulek w farbie. Niedopuszczalne jest
posypywanie ręczne. Zużycie kulek szklanych powinno wynosić 350g/m².

Zalecane rodzaje kulek szklanych: Interminglass Potters 125630 MBT

W warunkach zbliżonych do optymalnych, czyli przy temperaturze powietrza około 20°C i temperaturze
nawierzchni 25°C, przy nakładzie 700 g/m² i względnej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%,
czas do uzyskania przejezdności wynosi 2535 min. Wraz ze spadkiem temperatury i zmianie
wilgotności, bądź przy większym nakładzie farby, czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEGÓŁOWE
Gęstość w 20°C
1,55 1,65 g/cm³
Lepkość wg Krebsa
82 88 KU
Zawartość substancji stałych
75 79 % [m/m

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Strona Koszyka